Must Read

🌡💉วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ใครควรฉีดบ้างนะ?

🌧เข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ 👶โดยเฉพาะในเด็กที่จะมีอาการรุนแรงและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ 🤔แต่เอ๊ ใครที่ควรฉีดบ้างน้า

เคล็ดลับในการเข้าใจผู้นำแต่ละบุคลิก

ผู้นำแต่ละสไตล์มีสเน่ห์แบบไหนกันนะ?

News & Events

ชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานวิศวกรรมกับ Smart Robots

Smart Robots คือการแทรกการเรียนรู้แบบ STEM เข้าไปในขั้นตอนการสร้างและเล่นกับหุ่น ฝึก การเรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ ฝึกทักษะสมาธิ เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์ตามแบบ ตามจินตนาการ

Early Learning Program 3D (English Version)

เรียนรู้อย่างมีตรรกะ สร้างเด็กอัจฉริยะได้

A Child’s First Library of Value 3D (English Version)

สร้างเสริมคุณค่าและแนวทางพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกว่า 60 ประการ ผ่านนิทานและซีดีเสียงทั้ง 15 เรื่อง

Promotion

Knowledge