กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ สสวทท. จัดเสวนา คุยกัน..ฉันวิทย์

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ สสวทท. จัดเสวนา คุยกัน..ฉันวิทย์
(20 สิงหาคม 2560) ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560
ฮอลล์ 2-8อิมแพ็ค เมืองทองธานี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) จัดกิจกรรมเสวนา “คุยกัน..ฉันวิทย์”
เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในหัวข้อ “ไขปริศนาลายนิ้วมือ..ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก่ พ.ต.อ.หญิง สุรินทร์ ชมเสาร์หัศนักวิทยาศาสตร์ (สบ4) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
เสวนาในหัวข้อ “การตรวจพิสูจน์หลักฐานจากลายนิ้วมือ” และคุณนันทวรรณ ศรีจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ศักยภาพด้วยลายนิ้วมือ บริษัท ไมเนอร์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เสวนาในหัวข้อ “ลายผิววิทยาสัมพันธ์กับสมอง” และดำเนินการเสวนาโดยคุณคุปตนันต์ พิสิฐมหันต์ ผู้ประกาศข่าวช่องไทยรัฐทีวี

  
  

พ.ต.อ.หญิง สุรินทร์ ชมเสาร์หัศ เปิดเผยว่า การยืนยันตัวบุคคลด้วยวิธีวิทยาศาสตร์สามารถใช้ยืนยันตัวบุคคลได้ เช่นลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprint) การเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA Identification) และการตรวจสภาพฟัน (Dental Status) อีกทั้งคุณสมบัติของลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน (Uniqueness)และไม่เปลี่ยนแปลง (Permanence) ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งวันที่เราตาย

 
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728 – 3732  โทรสาร 02 333 3834
E-mail : pr@most.go.th  Facebook : sciencethailand
credit : https://goo.gl/Z5ghQX