ชุดพัฒนาลูกรักสู่อัจฉริยะ

  • หนังสือ 38 เล่ม
  • ดีวีดี 2 แผ่น
  • ปากกาพูดได้ 2 ชุด

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านด้วยชุดพัฒนาลูกรักสู่อัจฉริยะ ฝึกอ่านสะกดคำ

  • เปิดโลกการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยการฝึกอ่านและจดจำพยัญชนะไทย 44 ตัว และภาษาอังกฤษ 26 ตัว
  • ฝึกนับ 1-10 และเรียนรู้เรื่องราวรอบตัวในเรื่องรูปร่างรูปทรง สี วัน ในรูปแบบ 3 ภาษาอังกฤษ-จีน-ไทย

เสริมจินตนาการและสร้างนิสัยรักการอ่านไปกับสุดยอดนิทานคลาสิกของโลก ปลูกฝังคุณธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ และความสามารถทางสติปัญญาด้วยนิทานอีสป

SHARE