ชุดสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กพร้อมมินิวอลเตอร์

  • หนังสือ 17 เล่ม
  • หนังสือคู่มือผู้ปกครอง 1 เล่ม
  • เครื่องอ่านมินิวอลเตอร์

เรียนรู้อย่างมีตรรกะ สร้างเด็กอัจฉริยะได้

  • พัฒนาการคิดเชิงตรรกะและเหตุผล ซึ่งอยู่ในส่วนหลังของสมองกลีบหน้า
  • ไฟล์เสียงมากกว่า 7,000 เสียง เปลี่ยนการอ่านรูปแบบธรรมดาให้มีชีวิตชีวาด้วยเสียง
  • เรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 2,000 คำในรูปแบบสองภาษา
  • ข้อมูลสำหรับพ่อแม่เพื่อการพัฒนาเด็ก
SHARE