ชุดเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ Phonics Kids

  • หนังสือ 13 เล่ม
  • ดีวีดี 2 แผ่น
  • ปากกา Wireless Talking Pen
  • ปูพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับเด็กตั้งแต่ตัว Aa-Zz สระเสียงสั้น  กลุ่มคำที่มีสระเสียงสั้นและพยัญชนะผสม  สระคู่และพยัญชนะคู่
  • เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานมากกว่า 1,500 คำ
  • ปากกา Wireless Talking Pen ช่วยให้การเรียนและฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายและสนุก ด้วยสำเนียงที่ถูกต้องตาม
    เจ้าของภาษา
SHARE