ชุด Learning English-Thai (Magic Gear)

  • หนังสือ 14 เล่ม
  • Flash Card 4 ชุด
  • ปากกาพูดได้ 1 ชุด
  • ชุดสร้างทักษะและจินตนาการ Magic Gear
  • ฝึกทักษะการฟังและอ่านภาษาอังกฤษ
  • เรียนรู้เรื่องรูปทรง สี ตัวเลขและการนับจำนวน
  • เสริมสร้างจินตนาการขั้นพื้นฐานด้านวิศวกรรมกับการต่อชิ้นส่วน สร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นรูปทรงถึง 72 แบบ
SHARE