สารานุกรมชุดขุมทรัพย์โลกวิทยาศาสตร์

  • หนังสือ 20 เล่ม
  • ข้อสอบในระบบออนไลน์

พลิกปัญหาวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ สนุกสนานน่าเรียนรู้

  • เป็นการเรียนรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติม นอกเหนือจากตำราเรียน
  • หนังสือ 20 เล่ม ดำเนินเรื่องด้วยการตั้งคำถามที่น่าสนใจกว่า 600 คำถาม ตามด้วยคำตอบเชิงวิชาการที่สั้นกระชับ พร้อมภาพวาดที่ช่วยเสริมให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

ทดสอบความรู้ โดยการทำข้อสอบในระบบออนไลน์ พร้อมรับการประเมินผลทันที

ข้อสอบชุดขุมทรัพย์โลกวิทยาศาสตร์

SHARE