เก่งภาษากับ Let’s Explore English

  • หนังสือ 10 เล่ม
  • โปสเตอร์เรียนรู้คำศัพท์ 6 แผ่น
  • สมุดสติกเกอร์บันทึกเสียง 1 เล่ม
  • ปากกาพูดได้

ปูพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องด้วย Let’s Explore English

  • ฝึกการฟัง พูด และอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยปากกาพูดได้เสมือนได้เรียนกับครูเจ้าของภาษา
  • เรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 1,000 คำ
  • เรียนรู้ประโยคและไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันมากกว่า 150 ประโยค
  • ฝึกพูดและบันทึกเสียงของตัวเองด้วยสติกเกอร์ DIY

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด PDF แบบฝึกอ่าน

SHARE