ห้องสมุดมีชีวิต

โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง จังหวัดกาญจนบุรี

📚 ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้ภาพเล่าความประทับใจ จากการมอบโอกาสสู่การเรียนรู้ให้น้องๆ

โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน จังหวัดสมุทรปราการ

📚 ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้ภาพเล่าความประทับใจ จากการมอบโอกาสสู่การเรียนรู้ให้น้องๆ 🏫โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยหนังสือ สื่อและอุปกรณ์การศึกษา กับโครงการ #ห้องสมุดมีชีวิต โดย Minor Smart Kids ร่วมกับ Minor International Pcl. #การให้ไม่มีที่สิ้นสุด #ห้องสมุดมีชีวิตMinorsmartkids

โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก จังหวัดสมุทรปราการ

  ก่อน หลัง 📚 ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้ภาพเล่าความประทับใจ จากการมอบโอกาสสู่การเรียนรู้ให้น้องๆ 🏫โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยหนังสือ สื่อและอุปกรณ์การศึกษา กับโครงการ #ห้องสมุดมีชีวิต โดย Minor Smart Kids ร่วมกับ Minor Food Group. #การให้ไม่มีที่สิ้นสุด #ห้องสมุดมีชีวิตMinorsmartkids