บริษัทไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ สื่อการศึกษาประเภทสารานุกรม

สถานที่ตั้งเลขที่ 246/01, 02 อาคารไทม์สแควร์ ชั้น 17 ถ.สุขุมวิท ระหว่างซอย 12-14
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บุคคลที่สามารถติดต่อได้

คุณจอย  โทรศัพท์ : 02- 2549100 ต่อ 411 มือถือ 098-2769131 E-Mail : Achiraya_th@minor.com 

คุณแอม โทรศัพท์ : 02- 2549100  ต่อ 122   E-mail: Pornkamon_du@minor.com

Add Line: msk_recruit

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูแผนที่

ที่ ตำแหน่ง เพศ จำนวน อายุ คุณวุฒิ เงื่อนไขรายละเอียด รายได้
1 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจการตลาด ช/ญ 5 20 ขึ้นไป ปวช- ปวส ปริญญาตรี ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ชอบพบปะผู้คน มนุษย์สัมพันธ์ดี 12,000 ขึ้นไปและมีคอมมิชชั่น
2 เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการศึกษา ช/ญ 10 20 ขึ้นไป ปริญญาตรี ขึ้นไป ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มีทักษะในการเจรจา สามารถสื่อสารและให้คำแนะนำกับ พ่อแม่ผู้ปกครองได้ 15,000 ขึ้นไปและมีคอมมิชชั่น
3 พนักงาน Trainee และพนักงาน Part Time ช/ญ 20 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป มีความกระตือรือร้นและสนใจเรียนรู้ มนุษย์สัมพันธ์ดี ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดี 320 บ./วัน
มีคอมมิชชั่น

สามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่
https://goo.gl/forms/INp1iG2YaqzZSLpF3