Home Blog
Total Development Program for Your Child's Success In School and Life Total Development Program for Your Child's Success In School and Lifeความฉลาดทางปัญญา (IQ) + ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ช่วยในการพัฒนาเด็กๆ ดังนี้ความรู้ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเต็กๆ ด้วยคำถามพร้อมคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนทักษะ พัฒนาความสามารถการมองเห็น การไต้ยิน การพูดและการคิด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษา การสังเกต การจินตนาการ การฟัง การทำความเช้าใจ การใช้ตรรกะ การใช้เหตุผล การตัดสินใจคุณธรรมและจริยธรรมะ เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเด็ก ได้แก่ ความซื่อสัตย์ การเชื่อฟัง การเปิดใจรับฟังผู้อื่น ความรับผิดชอบ และการยอมรับ องค์ประกอบภายในชุด Interactive Book 77 เล่ม3 Applicationsคู่มือพ่อแม่ผู้ปกครองและแบบฝึกอ่านสองภาษา 6 เล่มหนังสือแบบฝึกหัด 21 เล่มFlashdrive 3...
Hello Teddy Hello TEDDY เรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษและภาษาจีนแบบง่ายๆจากเจ้าของภาษาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษมากกว่า 2,000 คำ เด็กจะเพลิดเพลินไปกับบทเพลงต่างๆ มากกว่า 60 เพลง ภาพการ์ตูนจะดึงดูดความสนใจเด็กและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ องค์ประกอบภายในชุด 6 TEDDY BOOKS & 6 DVDS2 POSTER BOOKS สื่อการเรียนรู้ปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ จีน ไทย ปากกาพูดได้พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด หนังสือ 6 เล่มโปสเตอร์ 3 ภาษา 10 แผ่น
A Child's First Library of Learning หนังสือที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก เป็นการเรียนรู้ด้วยการอ่าน การพูด การฟัง และการเล่นสนุกจากกิจกรรม ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ เปลี่ยน "การนิ่งเฉย" ให้เป็น "การกระตือรือร้น" ในการเรียนรู้ เปลี่ยนการเรียนรู้จากการอ่าน เป็นการเรียนรู้ตามสภาพแวดล้อมที่แท้จริง เปลี่ยนการเรียนรู้ "สิ่งที่มองไม่เห็น" ให้เป็น "สิ่งที่มองเห็นได้" Walter#3 อ่านเสียงที่อยู่ในหนังสือแบบสองภาษา (อังกฤษ-จีนกลาง) สามารถบันทึกเสียงและเล่นเสียงซ้ำได้ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับเด็ก 2,000 หัวข้อความรู้ ถาม-ตอบ 6,400 คลังคำศัพท์ 10,000 ไฟล์เสียง มีทั้งเสียงที่เกิดขึ้นจริง เสียงธรรมชาติ เสียงที่ให้ความรู้เพิ่มเติม และเสียงเพลง ข้อมูลสำหรับพ่อแม่ องค์ประกอบภายในชุด หนังสือ 24 เล่ม คู่มือการใช้ หนังสือดรรชนี 1 เล่ม วอลเตอร์#3 พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด https://www.youtube.com/watch?v=I4apzgmipF0&t=12s
Illustrated Encyclopedia Of Science And Nature A ready and authoritative home reference for students and young adults Inculcates general knowkedge and incites interest with detailed illustrations and more than 900 questions. Includes topics sush as space and planets, nature, the human body, science and techology and more. Glossary section at the bsck of each book explains difficult terms. Components 15 Reader...
Donation to Chinese Teachers (Thailand) Association        Minor Corporation Donated the 80 sets of 'Hello Teddy' to the Chinese Teachers (Thailand) Association to distribute to 80 schools around Thailand. And Published On Chinese Newspaper: 星暹日报 , 新中原日报 , 亚洲日报 , 京华中原联合日报.
ร่วมบรรยายพิเศษ Minor Smart Kids with KMUTT ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณปรียาพันธ์ เสือดี ผู้จัดการทั่วไป ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียอาตส์ และหลักสูตร วท.บ.สาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อเรื่อง "Digital Marketing" ซึ่งการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา DMT 441 (Special Topics in Digital Media Technology II) ในการจับมือกันในครั้งนี้ ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย และบริษัท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนและผู้ประกอบการ ได้แบ่งปันซึ่งความรู้ ความสามารถ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีมีเดียแก่กันและกัน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานดีๆ และสร้างสรรค์สู่สังคมต่อไป
Minor Smart Kids & Minor Smart Family OIIO Thailand Techland 2019 ภาพบรรยากาศสุดประทับใจ ❤️ Minor Smart Kids, Minor Smart Family 💙 ในงาน OIIO Thailand Techland 2019 ปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการไอทีไทย วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 📌ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
สารานุกรมชุดขุมทรัพย์โลกวิทยาศาสตร์ พลิกปัญหาวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ สนุกสนานน่าเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติม นอกเหนือจากตำเรียน เนื้อหาและภาพ มีการจัดวางที่สมดุลกัน สร้างแรงจูงใจชวนติดตาม หนังสือ 20 เล่ม ดำเนินเรื่องด้วยการตั้งคำถามที่น่าสนใจกว่า 600 คำถาม ตามด้วยคำตอบเชิงวิชาการที่สั้นกระชับ พร้อมภาพวาดที่ช่วยเสริมให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น มีคำอธิบายคำศัพท์ท้ายเล่มเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม ทดสอบความรู้โดยการทำข้อสอบในระบบออนไลน์พร้อมรับการประเมินผลทันที องค์ประกอบภายในชุด หนังสือ 20 เล่ม Online Test ESN Online Test ESN Online Test (Thai Version) ESN Online Test (English Version) http://minorsmartkids.com/wp-content/uploads/2019/11/The-Illustrated-Encyclopedia-of-Science-and-Nature-ESN-comes-in-15-volumes-with-more-than-2000-pages-of-interesting-.mp4
Minor Smart Kids & Minor Smart Family กิจกรรม ปิดค่าย PSK October Camp 2019 🎃🎃 Happy Halloween! 🎃🎃 วันนี้ Minor Smart Kids, Minor Smart Family ยกขบวนนวัตกรรม Minor Mojobot ไปพบปะ น้องๆ หนูๆ แม่มดน้อย โครงกระดูก และปีศาจสุดน่ารัก 👻 ในกิจกรรม ปิดค่าย PSK October Camp 2019 The Cyber World Season2 📍ณ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562
ไมเนอร์ Care เราแคร์คุณมากกว่าใคร เปิดบรรยากาศห้องเรียนสุดพิเศษMinor Smart Kids,Minor Smart Familyโดยคุณปรียาพันธ์ เสือดี ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุ ม.ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม💙"ไมเนอร์ Care เราแคร์คุณมากกว่าใคร" 💙📍 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา.📌 บริหารสมองด้วยการเขียน Coding ผ่านหุ่นยนต์ Minor Mojobot📌 กระตุ้นการคิดเชิงสร้างสรรค์ ห่างไกลอัลไซเมอร์📌 สร้างสุขผ่านการค้นพบตัวตน และเข้าใจธรรมชาติของตนเอง