Home Blog Page 11
ใน 5 ปีแรกนั้นถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสุขภาพที่ดี การเจริญเติบโต และสร้างทักษะกระบวนการการเรียนรู้ในโรงเรียน ครอบครัว สังคม และในชีวิต
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก หมายถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้การทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาให้ทำงานสัมพันธ์กันได้ดี ความชำนาญในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กในการหยิบจับสิ่งของ การเล่นตุ๊กตา เครื่องเล่นต่างๆ นั้นจะส่งผลดีต่อทักษะต่างๆมากมายที่คุณพ่อ คุณแม่ อาจคาดไม่ถึง ในแต่ละครอบครัวนั้น อาจจะมีวิธีการดูแลบุตรหลานของตน ตามแบบฉบับเฉพาะเพื่อมุ่งให้บุตรหลานนั้นได้มีทักษะที่ดีเยี่ยมและมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่รั่วโรงเรียน แต่ทักษะอย่างหนึ่งที่สำคัญต่อเด็กปฐมวัย เพื่อให้พวกเขามีความพร้อมในการเรียนนั้น คือ การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine-Motor Skills) ซึ่งกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัยคือ กล้ามเนื้อนิ้วมือ และกล้ามเนื้อตา กล้ามเนื้อทั้ง 2 ส่วนจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเขียนและการเรียนของพวกเขา ซึ่งทักษะนี้จะเกิดจากการที่บุตรหลานได้ทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง เช่น การติดกระดุม การผูกเชือกรองเท้า การแปรงฟัน การจับช้อนและส้อม การอาบน้ำ กิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมให้สายตา และ มือ ทำงานอย่างสัมพันธ์กัน ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีนั้นถือเป็นต้นทุนที่ดีในการเรียนรู้ และการสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัว งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการให้เด็กเล็กทำกิจกรรมเชิงวิชาการเช่น การจดจำตัวอักษร ตัวเลข ถือเป็นกิจกรรมที่ยังไม่สู้จะเป็นประโยชน์นัก เมื่อเทียบกับกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ที่ประสานการทำงานระหว่างกล้ามเนื้อตา และมือ เพราะในทางกลับกันทักษะดังกล่าวจะช่วยเตรียมตัวให้พวกเขาพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ดีในเวลาต่อไปภายหลัง เช่น แทนที่จะฝึกให้พวกเขาเขียนและวาด ทันที ควรได้ฝึกฝนให้พวกเขามีกล้ามเนื้อข้อมือที่แข็งแรงก่อน เพื่อให้พร้อมและรู้สึกสนุกกับการเขียน และถือดินสอเขียนและวาดภาพได้ดีขึ้น กิจกรรมง่ายๆ ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ที่เสนอให้คุณพ่อคุณแม่ลองให้บุตรหลานของท่านลองทำด้วยตัวเองที่บ้าน ให้เป็น ก่อนเข้าโรงเรียน ได้แก่ 1. ฝึกให้ลูกได้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง ตั้งแต่การแปรงฟัง อาบน้ำ สวมและถอดเสื้อผ้า รูดซิป...
ทำอย่างไรให้ลูกชอบภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรให้น้องๆกล้าพูด กล้าแสดงออก ในการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ สอนภาษาให้ลูกได้ตั้งแต่แรกเกิดจริงหรือไม่?
ขอเชิญชวนร่วมฟังเสวนา ฟรี “ลายผิววิทยาสัมพันธ์กับสมอง” วันอาทิตย์ที่ 22
ขอเชิญชวนร่วมฟังเสวนา ฟรี!! “ลายผิววิทยาสัมพันธ์กับสมอง” ในงาน มหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 22
ติ๊กเพิ่งได้รับข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพและความพิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดของลูกในเวอร์ชั่นใหมที่ละเอียดกว่าเดิมมาค่ะ
สงสัยไหมว่า เรียนจบวิทยาศาสตร์มา แต่ทำงานอยู่วงการสื่อสารมวลชนได้อย่างไร
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่22 พบกับหนังสือ นิทรรศการ “ความ ท๙ง จำ” เพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
ขอเชิญมาช่วยกัน "เปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการบริจาคหนังสือ" โดยร่วมกันสร้างความเข้าใจใหม่ให้สังคม งานนี้คุณเองก็มีส่วนช่วยได้เพียงบอกต่อ
เมื่อคุณพ่อคุณแม่ต้องเจอกับคำถามต่อไปนี้... ทำอย่างไร ลูกจะเรียนเก่ง? ทำอย่างไร ลูกถึงจะรักการอ่าน? ทำอย่างไร ถ้าลูกดื้อและก้าวร้าว?