Home Blog Page 14
หลายๆคนอาจจะเคยได้ยิน 4 ทักษะหลัก ของทุกภาษา นั่นก็คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน คำตอบของวิธีที่ดีที่สุด ก็อยู่ในหลัก 4 ทักษะนั้นแหละค่ะ ไม่ต้องคิดไปไหนไกลเลย! เริ่มแรกเรามาว่ากันด้วย
มารู้จักลายผิวนิ้วมือกันเถอะ ! Dermatoglyphics คือ การศึกษาลายนิ้วมือ ลายฝ่ามือลายฝ่าเท้าและลายเส้นผิวหนังเริ่มปรากฎตั้งแต่ อายุ 13 สัปดาห์ในครรภ์และจะสมบูรณ์ประมาณสัปดาห์ที่ 21 จากนั้นจะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกเลย ตลอดชีวิตเส้นลายผิวหนังของแต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ประเภทลายผิวนิ้วมือ ความแตกต่างของ Dermatoglyphics Analysis กับหมอดูคืออะไร การสแกนลายผิวนิ้วมือเป็นการคำนวนจากการวัดลายเส้นผิวหนังที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้โดยการใช้คอมพิวเตอร์การเปรียบเทียบทางวิทยาศาสตร์การะวิเคราะห์จำนวนสิถิติ (Quantitative Analysis) ผลที่ได้จึงเป็นรูปธรรมซึ่งโดยหลักการพื้นฐานนี้ลายผิวนิ้วมือจะยังคงอยู่เหมือนเดิมแม้เด็กจะโตขึ้น แตกต่างจากการดูหมอซึ่งอ่านจากลายฝ่ามือ "Fingerprint pattern tell your inborn characteristic" "When you know your inborn characteristic You will good understand yourself and improvement"
การที่พ่อแม่ได้อ่านหนังสือให้ลูกๆโดยเฉพาะวัยเด็กเล็กฟังนั้น จะทำให้เกิดการจำในสิ่งที่พ่อแม่พูดหรือเล่าออกมาผ่านคำพูด ณ ขณะนั้น
พวกเขาฉลาดขึ้น จากผลคะแนนในการทดสอบที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าเด็กๆ ในวันนี้ มีความเฉลียวฉลาดกว่า
เพราะอะไรทักษะและความรู้ทางภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่เด็กในยุคนี้จำเป็นต้องมี อะไรทำให้ภาษาอังกฤษสามารถเข้ามามีบทบาทได้มากเช่นนี้
มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับหัวข้อการเรียนรู้ของเด็กในการศึกษาขั้นปฐมวัยที่อาจจะทำให้ผู้ปกครองรู้สึกประหลาดใจ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
S.T.E.M. คืออะไร
ทำไมโปรแกรม English-Time จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกของคุณ
วิวัฒนาการในปัจจุบันทำให้เราสามารถพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของมนุษย์ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด