Product

The Total Development Program

Total Development Program for Your Child's Success In School and Life Total Development Program for Your Child's Success In School and Lifeความฉลาดทางปัญญา (IQ) + ความฉลาดทางอารมณ์...

HelloTeddy

Hello Teddy Hello TEDDY เรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษและภาษาจีนแบบง่ายๆจากเจ้าของภาษาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษมากกว่า 2,000 คำ เด็กจะเพลิดเพลินไปกับบทเพลงต่างๆ มากกว่า 60 เพลง ภาพการ์ตูนจะดึงดูดความสนใจเด็กและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ องค์ประกอบภายในชุด 6 TEDDY BOOKS & 6 DVDS2 POSTER BOOKS สื่อการเรียนรู้ปูพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ จีน ไทย ปากกาพูดได้พร้อมอุปกรณ์...

A Child’s First Library of Learning

A Child's First Library of Learning หนังสือที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก เป็นการเรียนรู้ด้วยการอ่าน การพูด การฟัง และการเล่นสนุกจากกิจกรรม ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ เปลี่ยน "การนิ่งเฉย" ให้เป็น "การกระตือรือร้น" ในการเรียนรู้ เปลี่ยนการเรียนรู้จากการอ่าน เป็นการเรียนรู้ตามสภาพแวดล้อมที่แท้จริง เปลี่ยนการเรียนรู้ "สิ่งที่มองไม่เห็น" ให้เป็น "สิ่งที่มองเห็นได้" Walter#3 อ่านเสียงที่อยู่ในหนังสือแบบสองภาษา (อังกฤษ-จีนกลาง) สามารถบันทึกเสียงและเล่นเสียงซ้ำได้ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับเด็ก 2,000...

Illustrated Encyclopedia Of Science And Nature

Illustrated Encyclopedia Of Science And Nature A ready and authoritative home reference for students and young adults Inculcates general knowkedge and incites interest with detailed...

ENS

สารานุกรมชุดขุมทรัพย์โลกวิทยาศาสตร์ พลิกปัญหาวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ สนุกสนานน่าเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติม นอกเหนือจากตำเรียน เนื้อหาและภาพ มีการจัดวางที่สมดุลกัน สร้างแรงจูงใจชวนติดตาม หนังสือ 20 เล่ม ดำเนินเรื่องด้วยการตั้งคำถามที่น่าสนใจกว่า 600 คำถาม ตามด้วยคำตอบเชิงวิชาการที่สั้นกระชับ พร้อมภาพวาดที่ช่วยเสริมให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น มีคำอธิบายคำศัพท์ท้ายเล่มเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม ทดสอบความรู้โดยการทำข้อสอบในระบบออนไลน์พร้อมรับการประเมินผลทันที องค์ประกอบภายในชุด หนังสือ 20 เล่ม Online Test ESN Online Test ESN Online Test (Thai Version) ESN Online Test...

A Child’s First Library of Learning

A Child's First Library of Learning ชุดมหัศจรรย์ความรู้สำหรับเด็ก 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) A Child’s First Library of Learning 3 Languages หนังสือที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก เป็นการเรียนรู้ด้วยการอ่าน       ...