ชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานวิศวกรรมกับ Smart Robots


ส่วนประกอบ

  • อุปกรณ์ 397 ชิ้น
  • คู่มือ Smart Robots 1 เล่ม

การเรียนรู้หุ่นยนต์ ทักษะใหม่ในระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • ประกอบหุ่นยนต์ได้ง่ายด้วยภาพ 3D Building
  • ฝึกการเขียนโค้ดคำสั่งหุ่นยนต์ ในรูปแบบของ Block Code

    สามารถอัพโหลดรูปภาพหรือวีดีโอของหุ่นไว้บน Community เพื่อแชร์ไอเดียต่างๆ ได้ทั่วโลก 

 

SHARE