Must Read

พ่อแม่สมัยใหม่ควรรู้วิธีการทำโทษลูกอย่างไรโดยไม่ใช้ความรุนแรง

คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินสุภาษิตที่กล่าวว่า “รักวัว🐄ให้ผูก รักลูกให้ตี” และอาจมีความเชื่อที่ว่าการลงโทษเช่นนั้นจะช่วยฝึกวินัย และสั่งสอนลูกได้ แต่ปัจจุบันนี้ยุคสมัยได้เปลี่ยนไป อาจทำให้วิธีการแบบเก่าไม่ได้ผล และการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นคุณพ่อ คุณแม่สมัยใหม่ มีวิธีการลงโทษลูกอย่างไรให้ได้ประโยชน์ โดยไม่จำเป็นต้องตี มีอะไรกันไปบ้างไปดูกันเลยค่ะ ⏰ Time out เป็นวิธีที่จะช่วยลดความรุนแรงหรือเกิดการว่าแรงๆกับลูก เช่น ลูกทำของแตก ลูกทำของพัง เป็นต้น ทำให้อาจจะดุหรือตี โดยอารมณ์ชั่ววูบ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของลูกได้ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้เรื่องเวลาเข้ามาช่วย…

การเรียนดนตรีช่วยพัฒนาศักยภาพหลายด้านได้จริงหรือ ?

จากงานวิจัยพบว่า การเรียนดนตรีตั้งแต่ยังเด็ก👧🏻👦🏻 จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของสมองในส่วนอื่น ๆ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น ทักษะการอ่าน การเข้าใจคำพูด การพัฒนาการด้านภาษา และความยืดหยุ่นของการทำงานของสมอง การเรียนดนตรี🎸 สามารถช่วยให้พัฒนาในด้าน 🎸โครงสร้างของสมองและความจำ 🎸พัฒนาการด้าน EF ช่วยฝึกในหลายด้าน เช่น การควบคุมตนเอง ความจำ การจดจ่อ การยืดหยุ่นทางความคิด ตั้งเป้าหมาย ความพยายาม การประเมินและรู้จุดบกพร่องของตัวเอง และการควบคุมอารมณ์ เป็นต้น   🎸พัฒนาด้านอารมณ์ เพราะการเรียนดนตรีจะช่วยทำให้ลูกมีจิตใจที่สงบและระงับอารมณ์ได้ดีขึ้น…

News & Events

PRODUCT