การอ่านหนังสือและเล่านิทานให้ลูกฟัง

ทำไมการอ่านหนังสือให้ลูกฟังถึงสำคัญ ?

การเล่าเรื่อง อ่าน พูดคุย หรือร้องเพลงให้ลูกฟังทุกๆวันนั้น ช่วยพัฒนาทักษะของพวกเขาหลายด้านด้วยกัน

ช่วยให้ลูกคุ้นเคยกับเสียง คำศัพท์ ภาษา และคุณค่าของหนังสือ

ช่วยกระตุ้นให้ลูกรักมีจินตนาการ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ช่วยพัฒนาสมอง

ช่วยให้เขาสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเรื่องราวที่แต่งขึ้น และเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง

ข่วยให้ลูก เข้าใจความเปลี่ยนแปลง เรื่องน่าตื่นเต้น พัฒนาอารมณ์ และความรู้สึกต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างฟังนิทาน หรือเรื่องต่างๆ

ช่วยให้ลูกได้พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และการฟัง ตั้งแต่ยังเล็ก

นอกเหนือจากนี้ การอ่านหนังสือกับลูกนั้นนับเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีต่อพวกเขา ทั้งในด้านการปลูกฝังการรักการอ่าน และการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการเปิด และการพลิกหน้ากระดาษ

เป็นกิจกรรมที่ดีในการใช้เวลาร่วมกัน และยังเป็นการช่วยพัฒนาทักษะภาษาและสมองของลูกรักอีกด้วย

SHARE