การอ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้นมีประโยชน์ราวกับมีพลังวิเศษ กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการอ่านหนังสือให้พวกเขาฟัง ไม่ว่าจะเป็นการทำเสียงประกอบเพียงเล็กน้อย รึพูดถึงตัวละครให้หนังสือประดุจเป็นเพื่อนของพวกเขานั้นล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเรียนรู้ทั้งสิ้น แต่กิจกรรมและการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง กลับหยุดลงเมื่อพวกเขาเริ่มอ่านเองได้ ทั้งๆที่ประโยชน์ของการอ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้นสามารถสร้างประสิทธิภาพไปจนกระทั่งพวกเขาอายุ 14 ปี

นี่คือประโยชน์ของการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง แม้ในวันที่พวกเขาอ่านเองได้

พวกเขาสามารถเข้าใจเค้าโครงเรื่องที่ซับซ้อนได้ผ่านการฟัง

Jim Trelease, ( ผู้เขียน The Read-Aloud Handbook) ได้อธิบายว่า ทักษะการอ่านและการฟังนั้นไม่ได้พัฒนาในระดับเท่าๆกันเสมอไป ในวันที่มั่นใจได้ว่าลูกสามารถอ่านหนังสือเอง แต่เราไม่รู้ว่าทักษะการฟังของพวกเขาเป็นเช่นไร ซึ่งโดยปกติแล้วทักษะการฟังของเด็กนั้นจะพัฒนาเร็วกว่าทักษะการอ่าน ในวันที่พวกเขาสามารถเข้าใจสิ่งที่อ่าน และอ่านเองได้ในระดับ 7 จาก 10 พวกเขาอาจจะฟังเก่งในระดับ 9 จาก 10 นั่นเองที่ทำให้การอ่านหนังสือให้พวกเขาฟัง แม้ว่าพวกเขาอ่านเองได้แล้วมีประสิทธิภาพเพราะพวกเขาสามารถเข้าใจเรื่องราวที่ซับซ้อนได้มากขึ้น

ผู้ปกครองเป็นตัวอย่างของการรักการอ่าน

การที่ลูกรักได้เห็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง อ่านหนังสือให้พวกเขาฟังอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นการปลูกฝังให้พวกเขาเห็นว่าการอ่านเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวัน และมีทัศนคติที่ดีว่า การอ่านไม่ใช่เรื่องยุ่งยากและน่าเบื่อหน่าย ทำให้พวกเขาเริ่มอ่านเองได้โดยไม่ต้องถูกบังคับ ในอนาคต

ทราบอย่างนี้แล้ว คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทั้งหลาย อย่าลืมที่จะ กลับไปหาเวลาว่าง อ่านหนังสือให้พวกเขาฟัง แม้ในวันที่พวกเขาอ่านเองได้แล้วกันนะคะ

SHARE