งานวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับการเขียนด้วยมือ (Writing) ยังคงไม่มีข้อสรุปแน่ชัดไปในแนวทางเดียวกัน บ้างก็ว่าสำคัญ บ้างก็ว่าไม่

✅นักวิชาการการศึกษาบางท่านบอกว่า การเขียนด้วยมือ หรือการฝึกลายมือเป็นเรื่องไม่สำคัญเพราะมันไม่ได้มีบรรจุในหลักสูตรโดยตรง และหลายๆรัฐในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้บังคับการสอนหรือการฝึกเรื่องลายมืออีกต่อไป หากผู้เขียนเป็นนักเรียนในรัฐหนึ่งทางตอนเหนือของนิวยอร์ค ผู้เขียนคงไม่จำเป็นต้องฝึกเรื่องการเขียนด้วยมือหรือเรื่องลายมือแล้ว ทักษะหลายอย่างอาจถูกมองข้ามหากมันไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในทักษะที่ต้องใช้ในการสอบ ซึ่งหนึ่งในทักษะทั้งหลายเหล่านั้นก็คือ ทักษะเรื่องการเขียนด้วยมือนั่นเอง

🖊ทำไมเราต้องสอนเรื่องลายมือให้กับเด็ก

นักจิตวิทยาและนักเขียนชื่อดัง Stanislas Dehaene แห่ง College de France ในปารีสกล่าวว่า “เมื่อเราเขียน ระบบประสาทบางส่วนจะถูกกระตุ้นขึ้นมา เพราะลักษณะท่าทางการเขียนหนังสือจะส่งผลโดยตรงให้มีการเปลี่ยนแปลงในสมอง และการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลเฉพาะทางต่อระบบประสาทในส่วนที่เกี่ยวกับความจำ ซึ่งช่วยทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น”​

✅งานวิจัยนี้แสดงให้เราเห็นว่า สมองเราถูกกระตุ้นขึ้นมาเฉพาะเวลาเราเขียน แต่ไม่ใช่เวลาเราที่พิมพ์อะไรบางอย่างลงไป และการกระตุ้นสมองนี้เองเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราจดจำอะไรต่างๆได้ดีขึ้นเวลาเราเรียน

✅งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า หากนักเรียนเขียนด้วยลายมือมากกว่าพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์ จะสามารถจดจำและสามารถดึงความคิดต่างๆมาใช้ได้ดีกว่า

🖋ทุกวันนี้ความสำคัญของการเขียนด้วยมือเริ่มหายไป

งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า นักเรียนเสียอะไรไปบ้างจากการที่ใช้การพิมพ์แทนการจดโน้ตในห้องเรียน งานวิจัยเหล่านี้มักขอให้นักเรียนนั่งฟังการบรรยายอะไรสักอย่าง แล้วให้เลือกเอาว่าจะจดหรือจะพิมพ์ตามแล้วเอาไปอ่านทีหลัง จากการวิจัยพบว่า นักเรียนที่จดโน้ตสามารถจดจำข้อมูลได้นานกว่าและเข้าใจในเนื้อหาเหล่านั้นได้ดีกว่า เพื่อดูว่าพวกเขาจำอะไรได้บ้าง พวกเขาพบว่านักเรียนที่จดโน้ตด้วยมือมีผลทดสอบออกมาดีกว่า

อย่างไรตาม นักเรียนที่พิมพ์โน้ตมักจะมีเนื้อหารายละเอียดมากกว่า แต่ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนมาจากการบรรยายได้น้อยกว่า ดังนั้น ในขณะที่การพิมพ์โน้ตในห้องเรียนอาจจะทำให้ได้เนื้อหามากกว่า แต่การจดโน้ตด้วยลายมือจะช่วยให้นักเรียนจดจำได้มากกว่า

อ้างอิง: https://www.brainfit.co.th/th/blog-th/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B3

————————————————————————

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Learn More at

Website : www.minorsmartkids.com

Instagram : instagram.com/minorsmartkids/

Line : @minorsmartkids (อย่าลืม @ ด้วยนะคะ) https://bit.ly/2FpZ44s

YouTube: https://www.youtube.com/user/MinorEducationGroup/