จากงานวิจัยพบว่า การเรียนดนตรีตั้งแต่ยังเด็ก👧🏻👦🏻 จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของสมองในส่วนอื่น ๆ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น ทักษะการอ่าน การเข้าใจคำพูด การพัฒนาการด้านภาษา และความยืดหยุ่นของการทำงานของสมอง

การเรียนดนตรี🎸 สามารถช่วยให้พัฒนาในด้าน

🎸โครงสร้างของสมองและความจำ

🎸พัฒนาการด้าน EF ช่วยฝึกในหลายด้าน เช่น การควบคุมตนเอง ความจำ การจดจ่อ การยืดหยุ่นทางความคิด ตั้งเป้าหมาย ความพยายาม การประเมินและรู้จุดบกพร่องของตัวเอง และการควบคุมอารมณ์ เป็นต้น  

🎸พัฒนาด้านอารมณ์ เพราะการเรียนดนตรีจะช่วยทำให้ลูกมีจิตใจที่สงบและระงับอารมณ์ได้ดีขึ้น ทำให้ลูกอารมณ์ดี และดนตรีเองก็เป็นเครื่องระบายอารมณ์ที่ดี อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ลูกมีสังคม เข้าสังคมกับเพื่อน ๆ คนอื่นได้อีกด้วย

🎸นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทักษะหรือความสามารถพิเศษติดตัวไปให้กับลูกด้วย 

คุณพ่อคุณแม่ สามารถส่งเสริมการเล่นดนตรี การเรียนดนตรี ให้ลูกได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบและเลือกเครื่องดนตรีที่ถูกใจ จะช่วยเสริมสร้างทั้งพัฒนาการ และความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวได้ดีอีกด้วย👨‍👩‍👦‍👦 

อ้างอิง : https://th.theasianparent.com/ดนตรีกับพัฒนาการ-ลงทุนกับการเรียนดนตรี-ดีกับพัฒนาการลูกอย่างไร 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Learn More at

Website : www.minorsmartkids.com

Instagram : instagram.com/minorsmartkids/

Line : @minorsmartkids (อย่าลืม @ ด้วยนะคะ) https://bit.ly/2FpZ44s

YouTube: https://www.youtube.com/user/MinorEducationGroup/