กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและเขียนของลูกรัก


1.ทายเนื้อหาหนังสือจากหน้าปก
เมื่อเล่านิทานให้บุตรหลานฟัง ก่อนจะเปิดอ่านเนื้อเรื่องข้างใน ให้คุณพ่อคุณแม่พูดถึงหนังสือให้พวกเขาฟังก่อน อ่านชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ให้ดูภาพหน้าปก จากนั้นให้พวกเขาทายว่าเนื้อหาข้างในจะเป็นอย่างไร


2.เล่นละครช่วยได้ !
เลือกนิทานเรื่องที่พวกเขาชอบ จากนั้นให้พวกเขาเล่าหรือแสดงบทบาทสมมุติตามเนื้อเรื่องเล่านั้น

3. เล่นเกมทายคำหรือปริศนา

4.เล่นเกม “storytelling and memory games”

5.สร้างสมุดบันทึกของตนเอง!
ให้ลูกรักจดบันทึกของตนเอง เล่าเรื่องตนเอง เป้าหมาย ความต้องการระยะสั้น ระยะยาว ของที่ชอบ และไม่ชอบ วิธีการนี้นอกจากช่วยพัฒนาทักษะการเขียนแล้ว ยังช่วยให้พวกเขาเข้าใจตัวเองอีกด้วย

6.สอนให้ลูกนับพยางค์
ฝึกให้พวกเขานับพยางค์ (syllables) ทั้งในชื่อพวกเขา ชื่อเพื่อน ชื่อสัตว์เลี้ยง หรือสิ่งต่างๆ รอบตัว

7.ฝึกให้สังเกตตัวอักษรที่ปรากฏตามสถานที่ต่างๆ
วิธีการนี้จะช่วยให้ลูกรู้จักมีไหวพริบและช่างสังเกต โดยการฝึกให้พวกเขาดูป้าย หรือกระดานที่มีประโยค วลี ตามสถานที่ต่างๆเช่น สนามเด็กเล่น ในห้องเรียน โรงอาหาร เป็นต้น

8.ฝึกให้รู้จักคำซ้อน
ฝึกให้ลูกสามารถแยกคำซ้อน ที่มาจากการนำคำต่างๆมาผสมกันได้ วิธีนี้ใช้ได้กับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอังกฤษ
9.ให้เล่นเกม wordplay, word puzzle ต่างๆ
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในการฝึกภาษาเด็กเล็กมากที่สุด ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน ถือเป็นการเล่นและได้ความรู้ในเวลาเดียวกัน

10.ให้หนังสือเป็นของขวัญ
การให้หนังสือเป็นของขวัญหรือรางวัล เปรียบเสมือนการฝึกให้ลูกเห็นค่าของหนังสือ และมีทัศนคติที่ดีต่อหนังสืออีกด้วย

รู้อย่างนี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมที่จะฝึกลูกรักให้เป็นนักอ่านและมีความสามารถด้านภาษากันนะคะ

SHARE