กิจกรรม “พัฒนาลูกรัก…สู่อัจฉริยะตัวน้อย” ในยุค 4.0

กิจกรรม “พัฒนาลูกรัก…สู่อัจฉริยะตัวน้อย” ในยุค 4.0
คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
โรงเรียนวัดเกาะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ประชุมเอ็ดเทค (Edtech) นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย
สำรองที่นั่งได้ที่ 02-2549100
หรือ
www.facebook.com/Minorsmartkids

SHARE