กิจกรรม “พัฒนาลูกรัก…สู่อัจฉริยะตัวน้อย”


พบกับกิจกรรมดีๆที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ในงาน กิจกรรม “พัฒนาลูกรัก…สู่อัจฉริยะตัวน้อย” ในยุค 4.0 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารจามจุรี ชั้น 2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร และวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงแรมระนองการ์เด้น อ.เมือง จ.ระนอง สำรองที่นั่งโทร. 02 2549100

SHARE