คณิตศาสตร์เป็นเรื่องน่าสนุก และหลายความสนุกเป็นคณิตศาสตร์


เมื่อพูดถึงคณิตศาสตร์ คุณพ่อคุณแม่ ก็คงจะนึกถึงตัวเลข และสอนบุตรหลานนับ 0-10 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าเรียนในโรงเรียน แต่จริงๆแล้ว คณิตศาสตร์เป็นอะไรมากกว่านั้น วิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของการบวก ลบ คูณ และ หาร เท่านั้น แต่คณิตศาสตร์คือการปรับพื้นฐานด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างทักษะทางการแก้ปัญหาอีกด้วย ดังนั้นการปลูกฝังวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ยังเล็กจึงถือเป็นการวากรากฐานทางการศึกษาที่ดีสำหรับพวกเขา

แล้วจะทำยังไงให้เด็กเล็กนั้นรู้สึกสนุกและ สนใจเรียนคณิตศาสตร์?

ศาสตราจารย์ Lynn McGarvey จาก University of Alberta ผู้ให้ความสนใจด้านการศึกษาปฐมวัย ได้เสนอข้อแนะนำ ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านคณิตศาสตร์สำหรับผู้ปกครอง ดังนี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถส่งเสริมบุตรหลานด้านคณิตศาสตร์ให้ดีที่สุด

กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ล้วนเป็นคณิตศาสตร์

ต่อไปนี้เมื่อมีการแบ่งของ หรือจัดแจงสิ่งของให้ลูกรัก คุณพ่อคุณแม่ลองตั้งคำถามกับพวกเขา เช่น เมื่อพวกเขาได้รับขนมทานเล่น หรือ ของเล่น ให้ถามพวกเขาว่า ของใครได้เยอะกว่า ของใครใหญ่กว่า หรือ ได้ไปเท่าไหร่ วิธีการนี้จะถือเป็นการฝึกให้พวกเขารู้จักนับเลข เปรียบเทียบจำนวน และขนาด ซึ่งถือเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นสำหรับเด็กเล็กก่อนเข้าโรงเรียน

คณิตศาสตร์เป็นเรื่องน่าสนุก

เรียนคณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่การบวก ลบ หรือคูณ หาร เลขในหนังสือ สมุด เท่านั้น เราสามารถเรียนรู้ได้จากการเล่นเกมตัวต่อต่างๆ ให้เด็กได้สัมผัสรูปทรงเลขาคณิต หรือร้องเพลงนับเลข หรือร้องเพลงท่องสูตรคูณ วิธีการนี้จะทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าจะเข้าถึงอีกต่อไป นอกจากการนี้การเล่นเกมการ์ด การแข่งขันเกี่ยวกับตัวเลข หรือจำนวน ยังถือเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมและส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย

เปลี่ยนวิธีคิด คณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลข

คณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่การคำนวณและตัวเลขเท่านั้น แต่คณิตศาสตร์คือกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นขั้นตอน เพื่อใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ถ้าเด็กเล็กมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ได้จะทำให้สามารถเรียนรู้ด้านอื่นได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รู้จักการคิดวิเคราะห์ มีเหตุผล ซึ่งทักษะนี้จะติดตัวและช่วยพวกเขาในชีวิตและการทำงาน

นั้นเป็นสาเหตุว่าทำไมการส่งเสริมและวางรากฐานทางด้านคณิตศาสตร์จึงยังคงสำคัญในยุคที่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่เริ่มหันไปให้ความสนใจด้านภาษา

SHARE