คุณ สุพศิน นันทสุขเกษม เจ้าของกิจการ

“ขอบคุณ Minor ที่ทำให้ผมและภรรยารู้จักและเข้าใจลูกมากขึ้นครับ
ผลการวิเคราะห์นั้นสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพขั้นสูงสุดของบุคคลได้ และการวิเคราะห์ไม่เพียงเป็นการรู้จักลักษณะบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ ป้องกัน และพัฒนาต่อยอดความสำเร็จในอนาคตได้ครับ”

“Thank you Minor  for make me and my wife to know more about my daughter and understand her. The report conform to the individual regulation which is appropriated, able to improve high individual potential and the report not only know character but it’s begin the way to learn, protect and improve to successfully in the future”

SHARE