กล้ามเนื้อมัดเล็กบ่งบอกถึงการทำงานร่วมกันระหว่างกล้ามเนื้อขนาดเล็กกับตา เหมือนกับการใช้มือและนิ้วมือ กล้ามเนื้อมัดเล็กเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อขนาดเล็กของร่างกายที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขีดเขียน การจับวัตถุขนาดเล็ก และการเย็บเสื้อผ้า สิ่งเหล่านี้ล้วนพัฒนาความแข็งแรง การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก และความคล่องแคล่ว

กล้ามเนื้อมัดเล็กมีผลต่อทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตอย่างไร
ทักษะเหล่านี้จำเป็นอย่างมากสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตในแต่ละวัน การขาดทักษะของกล้ามเนื้อมัดเล็กจะกระทบถึงทักษะการกิน การเขียนอย่างถูกต้อง การใช้คอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนหน้าหนังสือ และการดูแลตัวเองของเด็ก เช่น การแต่งตัวและการทำความสะอาดตัวเอง

กลยุทธ์การฝึกใช้เพื่อการพัฒนา
หากลูกๆ ของคุณมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ไม่แข็งแรงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียน ให้ปรึกษาความกังวลเหล่านั้นกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หากกล้ามเนื้อมัดเล็กของพวกเขาเป็นที่น่ากังวล หมั่นฝึกใช้ทักษะต่างๆ ได้ดังวิธีการดังต่อไปนี้

การละเล่นของเล่นบางประเภท
มีของเล่นมากมายที่พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก สำหรับวัยเรียน เกมกระดานมากมายถูกออกแบบมาเพื่อให้หยิบและควบคุมการเคลื่อนไหว และอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สายตาและมือ ตัวอย่างเช่น Jenga เป็นเกมกลยุทธ์ที่ใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ซึ่งมุ่งเน้นในการจับชิ้นไม้ออกมา

*การวาดรูปและการระบายสี
พัฒนาทักษะต่างๆโดยการวาดรูปกับลูกของคุณโดยใช้สีเมจิค สีเทียน ดินสอสี และสีชอล์ก การวาดรูปนั้นไม่จำเป็นต้องสวยงามและการลากเส้นนั้นเพียงพอสำหรับการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

โอริกามิ
โอริกามิ คือ ศิลปะการพับกระดาษที่ช่วยสร้างทักษะและความสนุกสำหรับครอบครัวนักประดิษฐ์ คุณสามารถใช้โครงสร้าง การห่อ หรือ กระดาษตกแต่งอื่นๆในการสร้างทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กในการสร้างรูปร่างของโอริกามิ


การตัดกระดาษช่วยสร้างทักษะต่างๆและการควบคุม และยังสามารถทำให้เรียบง่ายหรือซับซ้อนเท่าที่คุณต้องการ สำหรับผู้เริ่มต้นสามารถเริ่มโดยการตัดตามเส้นประและเพิ่มระดับความยากขึ้นไป

Credit : https://bit.ly/2VDcpvP

 

SHARE