เพื่อนในจินตนาการคืออะไร?

เพื่อนในจินตนาการ คือสิ่ง ๆ หนึ่งที่เด็กได้สร้างขึ้นมาในจินตนาการ โดยส่วนมากแล้ว เด็ก ๆ จะรับรู้ได้เองว่าเพื่อนในจินตนาการของพวกเขานั้นไม่มีตัวตนอยู่จริง แต่เด็ก ๆเพียงสร้างเพื่อนเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเพื่อนเล่นคลายเหงา หรือเพียงแค่เติมเต็มในสิ่งที่พวกเขาหาไม่ได้จากเพื่อนในโลกความเป็นจริงได้ เช่น บางครั้งแล้วเพื่อนในโลกแห่งความเป็นจริงไม่สามารถเล่นด้วยได้ เด็ก ๆ จึงได้สร้างเพื่อนเหล่านี้ขึ้นมาเติมเต็มนั่นเอง

 

ควรทำอย่างไรดี? เมื่อลูกมีเพื่อนในจินตนาการ

โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ Healthline ได้กล่าวไว้ว่าโดยปกติแล้วพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องกังวลถึงพฤติกรรมเหล่านี้ของลูก ๆ เลย นอกจากนี้แล้วพ่อแม่ยังสามารถพูดคุยกับลูกถึงเรื่องเพื่อนในจินตนาการของเขาได้ เพื่อเรียนรู้ถึงความต้องการและนิสัยส่วนตัวของลูกได้โดยทางอ้อมอีกด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง แต่หากเมื่อใดลูก ๆ เริ่มที่จะโยนความผิดต่าง ๆ ของตัวเองให้กับเพื่อนในจินตนาการ ถึงตอนนั้นพ่อแม่ก็ต้องเตือนลูก ๆ ถึงการไม่มีตัวตนของเพื่อนในจินตนาการ และลองสอนให้ลูกกล้าที่จะยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำ โดยการอธิบายและสอนอย่างมีเหตุผล

 

อ้างอิง: https://www.healthline.com/health/mental-health/imaginary-friends