มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับหัวข้อการเรียนรู้ของเด็กในการศึกษาขั้นปฐมวัยที่อาจจะทำให้ผู้ปกครองรู้สึกประหลาดใจ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เด็กเล็กมีความสามารถในการเรียนรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งหมด ยิ่งเราสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กมากขึ้นเท่าใด ก็จะทำให้พวกเขามีการพัฒนาทางสมองได้มากขึ้นเท่านั้น และความสามารถในการเรียนรู้นี้จะเริ่มชะลอตัวลงเมื่อเด็กมีอายุ 4 ปี

“เด็กเล็กสามารถบวกเลขได้ก่อนที่พวกเขาจะนับเลขได้ พวกเขาสามารถเข้าใจคำต่างๆ ได้เป็นร้อยคำก่อนที่พวกเขาจะพูดได้ และเมื่อมีอายุเพียง 3 เดือน ความสามารถในการจำก็มีมากกว่าที่เราเคยคิดไว้มาก”

Life Magazine

SHARE