ทำไมต้องเรียน Robots 

ทำไมต้องเรียน Robots

ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังผลักดัน ระบบการเรียนรู้ Education 4.0 ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการศึกษาไทยให้มีคุณภาพต่อยอดในการทำงานได้หลากหลายวิชาชีพในอนาคต

หลักการ 3i

 • จินตนาการ
 • Smarts Robots ช่วยส่งเสริมด้านจินตนาการให้ปรากฏผ่านการลงมือประกอบหุ่นยนต์ ในรูปแบบ 3D Building
 • แรงบันดาลใจ
 • เรียนรู้ Smart Robots ช่วยฝึกแก้ไขปัญหา  เมื่อได้ลองผิดลองถูก จะช่วยทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์หุ่นยนต์ในรูปแบบของตัวเอง
 • นวัฒกรรม
 • ช่วยฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม ผ่านการเขียนคำสั่งแบบ Block code และต่อยอดไอเดียใหม่ๆในอนาคต

 

Smart Robots คือการแทรกการเรียนรู้แบบ STEM เข้าไปในขั้นตอนการสร้างและเล่นกับหุ่น

ประโยชน์

 • เป็นการเรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์
 • ฝึกทักษะสมาธิ เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์ตามแบบ ตามจินตนาการ
 • พัฒนาการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่
 • ฝึกสังเกตุ เรียนรู้จำนวนและตัวเลข การเปรียบเทียบตรรกะ
 • ฝึกการเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมให้หุ่นยนต์

  ฝึกกระบวนการในการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

SHARE