แสงสีฟ้าคืออะไร?

เราสามารถพบแสงสีฟ้าได้จากอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือโทรทัศน์ โดยแสงนี้มีพลังที่สามารถทะลุและทำลายไปได้ถึงกระจกตาและจอประสาทตาของเรามากกว่าแสงสีอื่น ๆ และถ้าหากใช้อุปกรณ์ที่มีแสงสีฟ้าในสภาพแวดล้อมหรือเวลาที่ไม่เหมาะสมก็สามารถทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ มากมาย

แสงสีฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาใดตามมากับเด็ก ๆ บ้าง?

สภาที่ปรึกษาทางการมองเห็นแห่งอเมริกา (The Vision Council) กล่าวว่า 30% ของผู้ปกครองรายงานว่าลูก ๆ ของพวกเขาจะแสดงว่าพวกเขาเกิดอาการดังกล่าวนี้อย่างต่ำ 1 อาการหลังจากใช้เวลาหน้าจอเกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน

  • ปวดหัว
  • ปวดคอ ปวดไหล่
  • ปวดตา ตาแห้ง หรือเคืองตา
  • สมาธิสั้นลง
  • พฤติกรรมแย่ลง
  • หงุดหงิด และ ฉุนเฉียวง่ายขึ้น

โดยแต่ละอาการข้างต้นจะมีผลโดยตรงกับการเรียนที่โรงเรียนของเด็ก ๆ รวมถึงการเข้าสังคมอีกด้วย

แล้วควรจะให้ลูกอยู่กับแสงสีฟ้าได้นานเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัย?

จากบทความของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบเล่นคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่มีประโยชน์ในแง่พัฒนาการของเด็ก และสำหรับเด็กที่อายุมากกว่า 2 ขวบ คุณพ่อคุณแม่ควรจะจำกัดระยะเวลาการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ไม่ให้เกิน 2 ชั่วโมง/วัน และ ให้เล่นเพียงแค่ 20-30 นาที แล้วให้หยุดพักสายตาเพื่อป้องกันการจ้องเป็นระยะเวลานานและเสี่ยงต่อสายตาสั้น สายตาเมื่อยล้า หรือ CVS (Computer Vision Syndrome)

 

อ้างอิง: https://www.allaboutvision.com/parents/screen-time-for-kids.htm

https://med.mahidol.ac.th/um/th/article/information/07162015-1601-th

https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/august-2015/children-eyes-health-care