นางณภัทร พิสมัย

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณแม่ยุคใหม่เข้าใจวัยรุ่น – นางณภัทร พิสมัย

นางณภัทร พิสมัย หรือคุณเอ เป็นอดีตนางงามเวทีระดับประเทศ จากเวที Miss Thailand Word 1992    คุณเอสาวสวยจากจังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายสรรหาและฝึกอบรม  Recruit and Training ที่องค์กร Minor Smart Kids ในเครือ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การสื่อสารและแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น ทำให้นอกจากการเป็นผู้จัดการฝ่ายสรรหาและฝึกอบรมในองค์กรแล้ว คุณเอยังเป็นวิทยากรพิเศษ ร่วมบรรยายให้ความรู้ผู้ปกครองทั่วประเทศไทยในโครงการ Smart Kids on Tour  ของ Minor Smart Kids เพื่อการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน ปลูกฝังการรักการอ่านและการพัฒนาทักษะให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ เพราะความเป็นคุณแม่ ทำให้คุณเอมีความเข้าอกเข้าใจผู้ปกครองไทยทุกท่าน ที่อยากเห็นเยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ และถูกเลี้ยงดู ส่งเสริมทุกทักษะอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายขาย โครงการพิเศษ บริษัทกมล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัทโกลเด้นเฮิร์บ บอดี้แคร์ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ บริษัทสีซีไอ (ประเทศไทย)จำกัด

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  

 • ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและฝึกอบรม Recruit and Training Manager – Minor Smart Kids ในเครือ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้ผู้ปกครองทั่วประเทศไทย เพื่อการพัฒนาเยาวชน ปลูกฝังการรักการอ่านและการพัฒนาทักษะ

รางวัลและความภาคภูมิใจ

 • In recognition of Contributions to Minor Smart Kids Team 2018 MINOR AWARD of EXCELLENCE from Minor Corporation Public Co., Limited
 • Minor Service Award 2017 MINOR AWARD of EXCELLENCE from Minor Corporation Public Co., Limited

ผลงานอื่นๆ

 • รองอันดับที่4 Miss Thailand Word 1992  *ชื่อที่เข้าประกวด “รจสิรินทร์ โสตศิริ”
 • ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายในการประกวด Miss Chinese’s International 1993 เกาะฮ่องกง

ประวัติการเป็นวิทยากร

 • วิทยากรบรรยาย Service Excellent
 • บรรยายพิเศษ เทคนิคเลี้ยงลูกอย่างไรให้ดีเก่งมีสมาธิ , การพัฒนาและค้นหาศักยภาพเด็ก
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับงานบริการ ให้กับธนาคารทหารไทย เขต กรุงเทพมหานคร
 • บุคลิกภาพที่ดี สำหรับพนักงานขาย บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กิจกรรม Walk Rally สำหรับหน่วยงาน ราชการและเอกชน เช่น องค์การเภสัชกรรม โรงเรียน, วัฒนาวิทยาลัย, เทศบาลตำบล จ. อยุธยา ฯลฯ