ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบุคคล สรรหาบุคคลากร ดูแลการอบรมในองค์กรและวิทยากรอบรม บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอรชั่น จำกัด(มหาชน)

การศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประสบการณ์

            อดีตครูติวเตอร์สอนเด็กประถมและมัธยมต้น ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

            อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด้านการจัดอบรมและวิทยากรอบรม ของบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด(บริษัทในเครือ BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพ), 2016-2018

 

            ปัจจุบัน เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม

SHARE