บุคลิกภาพ (personality) เป็นลักษณะเฉพาะของ

บุคคลที่บ่งบอก ความแตกต่างระหว่างบุคคล ถ้าหาก

บุคลิกภาพนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด

จุดแข็งจุดอ่อน 4 บุคลิกภาพที่คุณอาจ..ไม่เคยรู้ 🌍

👍 บุคลิกแบบเสือ ..? เคยไหมที่ใจร้อนวู่วามเกินไป

👍 บุคลิกแบบนกฮูก ..? เคยไหม เราหวังดีแต่ทำไมคนอื่นหาว่าเราจู้จี้ ขี้บ่น

👍 บุคลิกแบบหมี ..? เคยไหม ทำไมมีแต่คนชอบมาเอาเปรียบเรา หรือเราใจดีเกินไป!!

👍 บุคลิกแบบกิ่งก่า ..? เคยไหม เวลาเราทำอะไร แล้วไม่มั่นใจเลยว่าจะทำออกมาได้ดี

แล้วเราเคยรู้มั้ย ว่าตัวเราอยู่ในบุคลิกภาพแบบไหน แล้วจุดอ่อน จุดแข็งของเราคืออะไร มาร่วมกันค้นหาคำตอบด้วย #ศาสตร์การสแกนลายผิวนิ้วมือ

SHARE