1.สร้างความจำ

การที่พ่อแม่ได้อ่านหนังสือให้ลูกๆโดยเฉพาะวัยเด็กเล็กฟังนั้น จะทำให้เกิดการจำในสิ่งที่พ่อแม่พูดหรือเล่าออกมาผ่านคำพูด ณ ขณะนั้น

2.เกิดความรู้

แม้จะเป็นเด็กในวัยเล็กแต่การเล่าเรื่องราวหรืออ่านหนังสือให้พวกเขาฟังนั้นจะทำให้เกิดการสร้างและสะสมความรู้

3.ฝึกการฟัง

เมื่อพ่อแม่ได้อ่านหนังสือให้ลูกๆฟังจะทำให้ลูกได้เกิดการฟังและทำให้เกิดการสร้างการบันทึกความจำในสมองต่อไป

4.ฝึกการอ่าน

เด็กเล็กๆนั้นถึงแม้จะไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถี่ถ้วนแต่คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะฝึกออกเสียงให้ลูกฟังและให้ลูกนั้นออกเสียงตาม อาจจะลองเป็นคำสั้นๆหรือประโยคสั้นๆที่กะทัดรัดและได้ใจความ

5.ฝึกการเขียน

ผู้ปกครองสามารถพัฒนาทักษะของลูกๆได้โดยอ่านและให้ลูกๆลองเขียนตาม อาจจะเป็นการฝึกตั้งแต่คำสั้นๆ หรือตัวอักษรบางตัว และแม้แต่การวาดรูปแสดงความหมายเองก็เป็นวิธีที่สามารถทำให้การเขียนและการฝึกการเคลื่อนไหวของนิ้วและข้อมือนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6.การวิเคราะห์

เด็กวัยเล็กจะเป็นวัยที่เริ่มมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยอนุบาลขึ้นไป คือ ช่วง 3 ขวบขึ้นไป ซึ่งบ้างจะสามารถฟังและวิเคราะห์ออกมา ซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจจะถามว่า เนื้อเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไร มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เป็นต้น

7.การเรียงลำดับ

จะเกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ขึ้นก่อนหลังจากนั้นถึงจะเกิดการเรียงลำดับ

8.สร้างความผูกพัน

ผลประโยชน์ทางอ้อม คือ การที่พ่อแม่ลูกได้สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันผ่านการทำกิจกรรมการอ่านหนังสือ ที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ลูกมีความสุขและเพลิดเพลินระหว่างทำกิจกรรม

SHARE