พิธีมอบทุนโครงการ ๑ อ่านล้านตื่น

 ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 24

เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ เมืองทองธานี 

Minor Smart Kids ร่วมกับ The Pizza Company ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายเดียวกัน ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนโครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น พร้อมสนับสนุนมอบ Pizza 1,000 ชิ้น ให้กับน้องๆ จาก 24 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่มารับหนังสือที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับช่วงวัย และตรงใจผู้อ่าน กับทางโครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น