พิธีส่งมอบและเปิดห้องสมุดอัจฉริยะให้แก่ “โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน” 

เนื่องในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
Minor Smart Kids ภายใต้การดูแลของ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้ทำพิธีส่งมอบและเปิดห้องสมุดอัจฉริยะให้แก่ “โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน”

ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และคุณปรียาพันธ์ เสือดี ผู้จัดการทั่วไป ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีท่านสมศักดิ์ เล้าอรุณ ประธานกรรมการสถานศึกษา ท่านผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่างๆมาร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

ห้องสมุดอัจริยะ ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจของผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมีขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กให้ก้าวทันโลก รอบรู้ และมีความสุขกับการเรียนรู้

 

SHARE