มารู้จักลายผิวนิ้วมือกันเถอะ !

Dermatoglyphics คือ การศึกษาลายนิ้วมือ ลายฝ่ามือลายฝ่าเท้าและลายเส้นผิวหนังเริ่มปรากฎตั้งแต่ อายุ 13 สัปดาห์ในครรภ์และจะสมบูรณ์ประมาณสัปดาห์ที่ 21 จากนั้นจะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกเลย ตลอดชีวิตเส้นลายผิวหนังของแต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ประเภทลายผิวนิ้วมือ

ความแตกต่างของ Dermatoglyphics Analysis กับหมอดูคืออะไร การสแกนลายผิวนิ้วมือเป็นการคำนวนจากการวัดลายเส้นผิวหนังที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้โดยการใช้คอมพิวเตอร์การเปรียบเทียบทางวิทยาศาสตร์การะวิเคราะห์จำนวนสิถิติ (Quantitative Analysis) ผลที่ได้จึงเป็นรูปธรรมซึ่งโดยหลักการพื้นฐานนี้ลายผิวนิ้วมือจะยังคงอยู่เหมือนเดิมแม้เด็กจะโตขึ้น แตกต่างจากการดูหมอซึ่งอ่านจากลายฝ่ามือ

“Fingerprint pattern tell your inborn characteristic”

“When you know your inborn characteristic

You will good understand yourself and improvement”

SHARE