มาร่วมกิจกรรม Kid’s Day กับ Minor Smart Kids

มาร่วมกิจกรรม Minor Smart Kids on Kid’s Day
ฝึกทักษะรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น Language , Character , Movement , Logics , Notice  พร้อมรับใบเกียรติบัตร
สามารถสอบถามข้อมูลสถานที่จัดกิจกรรมได้ที่ โทร 02 254 9100

หรือ www.facebook.com/minorsmartkids

SHARE