ลักษณะบุคลิกภาพที่วิเคราะห์ 4 แบบ

บุคลิกภาพเสือ

มีความเป็นผู้นำ ยึดความคิดตัวเองเป็นหลัก ไม่ชอบถูกควบคุม คาดหวังต่อตัวเองและคนรอบข้างสูง มุ่งเน้นเป้าหมาย มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีแต่ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ

บุคลิกภาพนกฮูก

มีความเป็นผู้นำ มีความเป็นตัวของตัวเอง อยากรู้อยากเห็น ปรับตัวเก่ง พิถีพิถัน มาตรฐานสูง คิดเยอะ เก่งในการจูงใจและต่อรอง สองมาตรฐาน

บุคลิกภาพหมีโคล่า

เป็นมิตร ไม่ชอบความขัดแย้ง ไวต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น อารมณ์อ่อนไหว ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นได้ดี ชอบการจัดการแบบมีมนุษยธรรม ประนีประนอม

บุคลิกภาพกิ้งก่า

ซื่อสัตย์ ต้องการความรักและเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ อารมณ์อ่อนไหว คาดเดาได้ยาก ไม่ชอบความเสี่ยง ให้ความสำคัญกับคำสั่งและปฏิบัติตามบรรทัดฐาน อนุรักษ์นิยม

เมื่อมาวิเคราะห์รูปแบบทั้ง 4 กับทั้ง 10 ของลายนิ้วมือ แล้วมาประมวลผลตามศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ และวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาบุคคลให้ตรงตามศักยภาพก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับลูกๆของคุณ

SHARE