8 มิถุนายน- วันมหาสมุทรโลก

8 มิถุนายน วันมหาสมุทรโลก 🌊 กำหนดขึ้นมาอย่างเป็นทางการ โดยสหประชาชาติ เพื่อเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสำนึก ให้คนทั้งโลก หันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล . "มหาสมุทรเกิดขึ้นได้อย่างไร" ตอบ มหาสมุทรเกิดขึ้นในระหว่างที่โลกก่อตัว ในช่วงแรกโลกร้อนมากและมีก๊าซเล็ดลอดออกมา อีกทั้งยังปล่อยไอน้ำออกมา ทำให้โลกปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆหนาทึบ เมื่อโลกเย็นลง จึงมีฝนตกลงมาจากกลุ่มเมฆเหล่านี้ และทำให้มีน้ำท่วมขังตามบริเวณที่อยู่ในระดับต่ำบนพื้นผิวโลก เมื่อฝนตกมากขึ้นเรื่อยๆ น้ำที่ท่วมขังก็ลึกมากขึ้น และกลายเป็นมหาสมุทร . เรียนรู้เพิ่มเติมผ่านหนังสือ "วิทยาศาสตร์เบื้องต้น" หนังสือที่เต็มไปด้วยเทคนิคพิเศษกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น พร้อมปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน พาเด็กๆไปสนุกกับวิทยาศาสตร์กันค่ะ . จากชุดมหัศจรรย์ความรู้สำหรับเด็ก 3 ภาษา หนังสือ วิทยาศาสตร์เบื้องต้น หน้า 12 - 13 .
Learn More at WebSite : www.minorsmartkids.com Instagram : instagram.com/minorsmartkids/ Line : @minorsmartkids (อย่าลืม @ ด้วยนะคะ) https://bit.ly/2FpZ44s #minorsmartkids #หนังสือเด็ก #มหัศจรรย์ความรู้สำหรับเด็ก3ภาษา

SHARE