18 สิงหาคม ของทุกปี #วันวิทยาศาสตร์ไทย

วันนี้มีที่มาอย่างไร?

เนื่องจากเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2511 เป็นวันที่ครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้ทรงทำนายวันเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของประเทศไทย และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรยัง ตำบลบ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยพระองค์เอง ซึ่งสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ผลักดันให้กำหนดวันวิทยาศาสตร์นี้ขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์

SHARE