#ส่งหนังสือมอบของขวัญทางปัญญา

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีรับมอบสื่อการศึกษา โดย Minor Smart Kids บ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณปรียาพันธ์ เสือดี ผู้จัดการทั่วไป ได้ส่งมอบสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมการศึกษา ภาษาอังกฤษ จีน และไทย แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กว่า 10 โรงเรียน

และมี นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, นายนิวัตน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว, นายรชต วภักดิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว, ผู้อำนวยการกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 10 โรงเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนทั้ง 10 แห่งจะได้สื่อการศึกษาจาก ETL Leaning และ Hongen Education เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการเรียนต่อไป

#minorsmartkids

SHARE