MSK Boook บุกโรงเรียนบ้านหนองเตียน จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

Minork Smart Kids นำโดยคุณปรียาพันธ์ เสือดี ผู้จัดการทั่วไป ได้จัดกิจกรรม CSR มอบสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเตียน โดยได้รับเกียรติจากคุณนิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจังหวัดกาญจนบุรี

เขต 4 เป็นตัวแทนรับมอบสื่อการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้มแก่คุณครูและน้องๆนักเรียนเป็นอย่างมาก

#minorsmartkids #ไมเนอร์สร้างคนเยาวชนสร้างชาติ

SHARE