หนังสือที่ชอบและใช่ ในเวลาที่ถูกต้อง 

ผู้ปกครองทุกท่านทราบกันดีว่าการอ่านหนังสือให้บุตรหลานฟังนั้นล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการคิดและการจินตนาการของพวกเขา การหนังสือล้วนมีประโยชน์อยู่แล้ว แต่การอ่านเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นย่อมไม่ใช่แค่การอ่านอะไรก็ได้ให้บุตรหลานฟัง แต่ขึ้นอยู่กับการเลือกสรรให้พวกเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ให้เหมาะสมกับช่วงวัย

การเลือกอ่านหนังสือ ให้ถูกประเภทและตรงกับอายุของบุตรหลานนั้นสามารถทำได้ดังนี้

เด็กเล็กตั้งแต่ 2 เดือน – 1 ปี ควรอ่านหนังสือภาพให้ฟังเป็นหลัก เพราะจะเป็นการกระตุ้นการมองเห็น และระบบประสาทให้พร้อมพัฒนาต่อไป

1 ปี – 2 ปี ควรใช้หนังสือภาพที่มีตัวหนังสือบ้างเล็กน้อย แต่มีลูกเล่นของหนังสือให้พวกเขาได้สัมผัสเช่น หนังสือ pop-up เป็นต้น และเนื้อเรื่องควรเป็นเรื่องราวที่น่าติดตาม ผจญภัย ลึกลับ เป็นต้น

เด็ก 2 – 4 ปี ซึ่งถือเป็นเวลาทองแห่งการพัฒนาศักยภาพของระบบประสาทและสมอง ควรเลือกหนังที่มีทั้งภาพและตัวอักษรที่ใกล้เคียงกัน เช่น ภาพ 70 % ในขณะที่ เนื้อหา 30 % เป็นต้น โดยช่วงนี้การเรียนรู้ภาษาและการคิดวิเคราะห์สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นคุณพ่อ คุณแม่จึงสามารถเลือกอ่านหนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศให้บุตรหลานฟังได้ และเนื้อเรื่องควรเป็นเรื่องราวที่เหมาะสมกับเด็ก ปลูกฝังให้พวกเขาสามารถแยกผิดชอบชั่วดีได้ รู้ว่าสิ่งใดผิด และสิ่งใดถูก เรื่องใดควรทำ และไม่ควรทำ เพื่อให้พวกเขาพร้อมสู่การเข้าเรียนร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

เมื่อทราบถึงหลักการเลือกหนังสือง่ายๆ เพื่อไปอ่านให้ลูกรักฟังอย่างนี้แล้วละก็ อย่าลืมที่จะจูงมือพวกเขาไปเลือกหนังสืออ่านกันนะคะ

SHARE