สื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและมีความรู้ที่เป็นองค์ประกอบหลักและเป็นสิ่งที่อยู่คู่การศึกษาทั่วโลก คือ “หนังสือ” โดยหนังสือเป็นส่วนประกอบทางการศึกษาที่ทำให้เด็กสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยเริ่มเข้าอนุบาลคือ ช่วง 3 ขวบ ที่จะเป็นวัยที่สามารถเริ่มมีการจำ การพูด การอ่าน หรือทักษะโดยรวม (Multi-skills) ได้อย่างคล่องแคล่ว

การที่จะทำให้หนังสือเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการสอนภาษาได้นั้น ควรมีลักษณะที่สำคัญดังนี้

1.มีสีสันสวยงาม

เป็นที่แน่ชัดว่า สี จะช่วยในการสร้างความจำและเพิ่มความจำให้แก่เด็กวัยเล็กไปจนถึงวัยโต โดยการตกแต่งตั้งแต่หน้าปกไปจนถึงตัวข้อมูลในรูปเล่มที่มีสีสันสวยงามพร้อมทั้งมีตัวการ์ตูนที่นำมาแทรกปนกับคำศัพท์นั้น นอกจากจะสร้างความรู้ในด้านคำศัพท์ในภาษาแล้วด้วยนั้น ยังจะทำให้เพลิดเพลินไปกับสีสันและรูปแบบการจัดแต่งที่สวยงามในตัวหนังสือ

2.เพิ่มเทคโนโลยีเข้ากับตัวหนังสือ

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น การจัดทำหนังสือพูดได้ แบบฉบับ English Time ที่จะเป็นการนำภาษาอังกฤษมาเป็นรูปแบบในการจัดทำหนังสือและมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่าง หนังสือพูดได้ ที่เป็นเทคโนโลยีในการฝึกให้เด็กวัยอนุบาลมีการพัฒนาในหลากหลายทักษะร่วมกัน นี่จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่หนังสืออีกต่อไป

3.ข้อมูลที่ถูกต้องกะทัดรัด

นอกจากสีสันของตัวรูปแบบหนังสือและการนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยแล้วนั้น สิ่งที่จำเป็นและยังคงต้องให้ความสำคัญ คือ ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ในรูปแบบของคำศัพท์ หรือประโยค หรือเนื้อเรื่องโดยย่อหรือยาวก็ตามแต่ จะต้องเน้นเนื้อหาที่ถูกต้องและกะทัดรัด เพื่อให้ได้ใจความและกะทัดรัด ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่เด็กวัยเล็กที่เริ่มเรียนรู้การเรียนภาษาจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ

SHARE