เด็กอายุ 3 ขวบ มีพัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็วอย่างน่าทึ่ง มีจินตนาการสร้างสรรค์ และมีความอยากรู้อยากเห็นมาก…หากเด็กวัยนี้มีประสบการณ์ทางภาษาที่ดี และภาพที่ดี จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างนิสัยรักการอ่านของเด็กในอนาคต เด็กที่เคยรู้สึกปีติยินดีกับหนังสือภาพตั้งแต่วัย 3 ขวบ จะไม่ห่างจากหนังสือไปตลอดชีวิต ใบเบิกทางเข้าสู่โลกหนังสือนั้น พ่อแม่ต้องตระเตรียมและมอบให้ลูกตั้งแต่ก่อนวัยที่ลูกจะอ่านหนังสือออกเอง

Cr.Tadashi Matsui

ผู้ก่อตั้ง สนพ.Fukuinkan Shoten

SHARE