พวกเขาแตกต่างกันอย่างไร

พวกเขาฉลาดขึ้น จากผลคะแนนในการทดสอบที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าเด็กๆ ในวันนี้ มีความเฉลียวฉลาดกว่าเด็กรุ่นก่อนๆ
Sam Goldstein, neuropsychologist from the University of Utah

พวกเขาสามารถทำอะไรได้หลากหลาย “สมองของเด็กอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ดีและมีสมาธิที่ดีกว่าผู้ใหญ่”
USA Today

เด็กในวันนี้มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีมากกว่าสมัยก่อน จากการวิจัยพบว่าสมองของเด็กสามารถปรับตัวต่อการใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว
Understanding Digital Kids,
Teaching & Learning in the New Digital Landscape by Ian Jukes

สิ่งเหล่านี้มีผลต่อคุณพ่อคุณแม่และครูอย่างไร?

ทุกวันนี้ เด็กๆ ต่างจากสมัยก่อน พวกเขามีความสนใจที่จะเรียนรู้เพียงระยะเวลาสั้นๆ
การสอนด้วยวิธีเดิมๆ อาจไม่ได้ผลอีกต่อไป
สื่อการเรียนการสอนที่นำมาใช้ จะต้องมีการโต้ตอบและสามารถดึงด฿ดความสนใจจากพวกเขาได้ดี
สื่อมัลติมีเดียเป็นสิ่งที่จำเป็น

สื่อโทรทัศน์นั้นดีสำหรับเด็กๆ “การวิเคราะห์แนวใหม่แนะนำว่า โปรแกรมการเรียนการสอนทางโทรทัศน์นั้น ทำให้เด็กๆ ได้รับความรู้อย่างกว้างขวาง และยังช่วยเพิ่มพูนจินตนาการอีกด้วย”
Pediatrics – Official Journal of the American Academy of Pediatrics

คอมพิวเตอร์ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน “คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่เราใช้สอนและเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากมัน”
Teaching and Learning with Technology: Learning Where to Look by Noah Kravitz

เด็กๆ ไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่หวาดกลัวต่อเทคโนโลยี เด็กบางคนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการอ่าน ขณะที่พิมพ์คำแต่ละคำ หรือจากการได้ยินประโยค ผู้ใหญ่จะต้องขจัดความหวาดกลัวต่อเทคโนโลยีนี้และใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
Stevanne Auerbach, leading child development expert

SHARE