กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ 3 ภาษา และ Unplugged Coding

หัวข้อ “สร้างสมอง พัฒนาสู่พรสวรรค์ในยุค New Normal”

บรรยายโดย
ดร.ภัณฑิรา สุปการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

Download ภาพความประทับใจ
วันที่ 12 กันยายน 2563
https://www.facebook.com/pg/Minorsmartkids/photos/?tab=album&album_id=3875654672451003
.
วันที่ 13 กันยายน 2563
https://www.facebook.com/pg/Minorsmartkids/photos/?tab=album&album_id=3875664905783313
.
.
Website : www.minorsmartkids.com
Instagram : Instagram.com/minorsmartkids/
Line : @minorsmartkids https://lin.ee/ahGeHC5
#minorsmartkids #minorsmartfamily #smartkids

SHARE