เวทีเสวนา ร่วมฟังและรับปรึกษา

เวทีเสวนา ร่วมฟังและรับปรึกษา
เชิญฟังเสวนาฟรี “ไขปริศนาลายนิ้วมือด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
น.ส.นันทวรรณ ศรีจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ศักยภาพด้วยลายผิวนิ้วมือ
จาก บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ณ ลานโปรโมชั่น Central ชลบุรี
วันที่ 2 กันยายน 2560
เวลา 13.00 น.
วันที่ 3 กันยายน 2560
เวลา 17.30 น.

SHARE