เวลาที่เหมาะสมคือกุญแจสำคัญ 🗝 ที่จะนำลูกของคุณไปสู่การประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ 📖📚 ดังนั้นพ่อแม่ควรจะศึกษาว่าช่วงเวลาใด เช้า สาย บ่าย หรือเย็น? ที่ควรให้ลูกได้เรียน 👩🏻‍💻หรือเวลาใดที่ควรให้ลูกได้พักผ่อน? 🎧🎹🎷🎮🧘🏻

วันนี้ Minor Smart Kids ได้เรียบเรียงมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาอ่าน และนำไปใช้กับลูก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพกันแล้วที่โพสต์นี้ ไปดูพร้อม ๆ กันเลย👀

ทุกคนเคยได้ยินคำว่า “นาฬิกาชีวิต” หรือไม่ นี่คือกุญแจแห่งคำตอบของแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเรียนรู้ หรือการทำสิ่งต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนั่นเอง วันนี้มาเรียนรู้นาฬิกาชีวิตเพื่อลูกกันเถอะ

ได้มีวิจัยชี้ว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ 2 ช่วงเวลานั่นคือ 10.00-14.00 น. และ 16.00-22.00 น. ซึ่งทั้ง 2 ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ และเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ แต่ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้นั่นคือ ช่วง 04.00-07.00 น. 

——————————————————————

Learn More at

Website : www.minorsmartkids.com

Instagram : instagram.com/minorsmartkids/

Line : @minorsmartkids (อย่าลืม @ ด้วยนะคะ) https://bit.ly/2FpZ44s

YouTube: https://www.youtube.com/user/MinorEducationGroup/